top of page
IMG_8446.JPG

- Trên Cao Nguyên Việt Nam -

FAIR FARM 
-VIỆT NAM-

 Công Bằng Cho Nông Dân & Khách Hàng / Bền Vững

Durian free pic.jpeg

QUẢ SẦU RIÊNG

ĐÂY LÀ LÝ DO TẠI SAO CHÚNG TÔI RẤT BUỒN

Kể từ khi bắt đầu làm nông nghiệp, chúng tôi nhận ra rằng người nông dân ở Việt Nam và đặc biệt là ở Tây Nguyên đang bị “bắt nạt”. Giá bị ép xuống trong khi giá bán đến tay người tiêu dùng cuối cùng cao. Chúng tôi hiểu rằng có những chi phí liên quan từ trang trại đến người tiêu dùng cuối cùng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người trung gian kiếm được lợi nhuận lớn. 

CHÚNG TÔI MUỐN THAY ĐỔI ĐIỀU NÀY

Vì vậy, chúng tôi cần những người như BẠN, những người có ý thức về tính bền vững và quan tâm đến tính công bằng trong thương mại 

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN INSTAGRAM

#fairfarmvietnam

bottom of page